slide 1

LANGER WERKEN


We leven langer dan ooit tevoren en zullen dus ook langer moeten werken. De vraag stelt zich hoe we die vergrijzing op organisatieniveau aanpakken. Hoe gaan we om met oudere medewerkers die reikhalzend uitkeken naar hun pensioen en nu nog enkele extra jaren moeten werken? Hoe zorgen we ervoor dat het ziekteverzuim niet stijgt en dat de oudere medewerkers nog lang gemotiveerd en productief aan de slag blijven? Hoe zorgen we ervoor dat organisaties open staan voor de aanwerving van oudere werknemers?

Elke organisatie zal een HR-beleid gericht op duurzame inzetbaarheid moeten ontwikkelen. Met het Langer Werken project willen wij HR-medewerkers, leidinggevenden en de managers drie tools aanreiken waarmee ze een beleid kunnen uitbouwen dat oudere medewerkers langer gemotiveerd en productief aan de slag houdt. In het ruime aanbod willen we uniek zijn.

In de eerste plaats zijn de tools gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en houden ze rekening met de bezorgdheden van de betrokken partijen, en dan vooral de oudere medewerkers. Ze laten ook toe om verschillende accenten te leggen, afhankelijk van de kenmerken van de organisatie en het oordeel van de manager. We werken op basis van verschillende perspectieven op leeftijd, want leeftijd is meer dan alleen de jaren op de kalender. In de tweede plaats zijn de tools “hands-on” en klaar voor gebruik. Ze vormen een volledig logisch en toegankelijk stappenplan om een leeftijdsbewust personeelsbeleid op maat van uw bedrijf te realiseren waarin er ook ruimte is voor groei.

De eerste tool “vinger aan de pols” helpt de leidinggevende bij de voorbereiding en bij het afnemen van loopbaangesprekken bij zijn of haar¹ (oudere) medewerkers. Op basis van de noden en behoeften die hier naar voor komen, kan de HR-medewerker in een tweede tool “aan de slag” om een HR-plan te ontwikkelen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek bieden we een HR-keuzemenu aan waaruit de HR-medewerker die acties kiest die passen in de organisatie zijn en die een antwoord bieden op de noden. Als het management niet overtuigd is van de noodzaak en de urgentie, zorgt de derde tool “iedereen mee” voor data voor een kosten-baten-analyse, sensibilisering en een plan van aanpak om de implementatie van het HR-plan goed te communiceren en op te volgen.

De organisaties die deze tools mee uitgetest hebben waren alvast overtuigd van de meerwaarde van de tools, zoals u hieronder kan lezen. We hopen dat ze ook jou helpen om - zowel oudere als jongere - medewerkers langer gemotiveerd en productief aan de slag te houden.

Quotes genoteerd tijdens de Lerend Netwerkmomenten:

TOOL 1

“Alleen al het gesprek opstarten en aandacht hebben voor de noden van de medewerker gaf de medewerkers een gevoel van gewaardeerd worden.”
“In gesprek gaan met de medewerkers was als een window of opportunities openen.”

TOOL 2

“Fijn om beknopt en gestructureerd een overzicht te krijgen van HR acties die écht werken.”
“Het HR menu leest vlot en is overzichtelijk.”
“Met dit HR-menu kan je zelf vlot aan de slag om gefundeerde keuzes te maken.”
“Geen wondermiddel want dat bestaat niet. Deze tool toont aan dat je er niet komt met 1 HR-actie.”
“Een meerwaarde dat het HR-menu alleen maar bestaat uit HR-acties die een bewezen wetenschappelijk effect hebben.”

TOOL 3

“De rendementsanalyse is zeer interessant om de non-believers te overtuigen.”
“De cijfers spreken voor zich.”
“De kans om uit te rekenen wat de kosten zijn voor je bedrijf als je niet inzet op langere loopbanen, is uniek.”